Документ преведен

документ којим се врши трансфер, исплата средстава (чек, меница).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.