Резиме документа

скуп више примарних докумената. То Д.С. авансне извештаје, извештаје о готовини итд.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.