Секундарни документ

документ који је резултат анализе и обраде информација садржаних у примарним документима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.