Документ револвинг

документ који преноси права под обавезом другој особи (рачуни, чекови, потврде о депозиту, акције и обвезнице новатеља, државни записи).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.