Документ Примарни

рачуноводствени документ који је састављен у време трансакције, рад. Приходи од готовине укључују готовинске приходе и издатке, фактуре, сертификате о пријему, поруџбине, примања итд. Ставка може бити спољна (рачуни добављача) и интерни (акти, захтјеви).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.