Службени документ

А. Документ издат и издат у име јавног ауторитета или потписан од стране званичника.
Б. Нотарски лист. Б. Регистрационе ознаке, визе и сл., Направљене на документу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.