Рачуноводствени документ

рачуноводственог документа састављеног у припреми рачуна. У броју АД. око. обухвата листе за дистрибуцију и груписање, калкулације, рачуноводствене цертификате, меморијалне потернице који се састављају на основу претходно издатих административних и рачуноводствених докумената и рачуноводствених података.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.