Доцумент Објецт Модел (ДОМ)

Видети. МОДЕЛ ОБЈЕКТА ДОКУМЕНТА

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.