Документ револвинг кредитне готовине

А. Краткорочни рачун.
Б. Једноставан или преносни рачун осигуран неискоришћеним кредитним линијама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.