Управљање документима

наука која се бави класификацијом докумената, начинима организовања циркулације докумената, изградњом документационих система.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.