Тиражни документ

фактура коју је издао власник пловила на име пошиљатеља, наводећи трошкове терета за испоруку робе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.