Документ за калкулацију готовине

услов за пренос докумената увознику за робу након што је извозник платио фактуру у готовини.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.