Доцумент Думми

Видети. Документ је лажни речник пословних услова

. Академик. ру. 2001.