Процена документа

документ издат на основу експертизе за оцењивање.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.