Документ је процењен

документ, захтев компаније, компаније да пренесе средства у безготовинском налогу за робе и материјале који су пуштени, извршени рад и пружене услуге итд. - ово су захтеви за плаћање и провера поравнања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.