Документ Потврда потврде добијања робе

документ који издаје царина и потврђује пријем робе и робе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.