Комерцијални документ

документи који носе информације о количини, вредности, квалитету робе и другим документима који нису финансијски.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.