Капацитет документа, информације

количина информација садржаних у документу, израчуната на основу збирне тежине семантичких дескриптора - речи и фразе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.