Документовање банкарство

документ који потврђује законитост обављања банкарских послова. Присуство Д. б. мора се одражавати у књиговодственој евиденцији банке.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.