Документоводство

документ којим се утврђује право и чињеница испуњења економске, финансијске операције. Д. б. се саставља према утврђеним формама на меморандумима штампаним на типографски начин. Готовинска документа су састављена у складу са Правилником о обављању готовинских трансакција. Редослед регистрације банкарске документације утврђује се правилима банке. Званичници који су потписали документ су одговорни за исправност свих својих података (реквизита). Рачуноводство има право да узме у обзир само пуноправне документе. Грешке у документима коригују утврђене методе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.