Доктрина о слободној трговини

принцип односа према међународној трговини, што ствара услове за трговину са минималним порезима и царинама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.