Посета лекара

јединица обрачуна приликом процене обима здравствених услуга у заједници.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.