Накнада лекара

новчана накнада за рад лекара (посета, консултације, рецепта, операције) плаћа се по стопама утврђеним у систему здравственог осигурања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.