Интрудер Доцтор

доктор који је открио незаконите поступке док је пацијент осигуран. Најчешће је ово лажна изјава о рачуну. В.Н. се гони по закону.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.