ЉЕкар за физичку праксу

Видети. Приватни практичар

Реч за пословне појмове. Академик. ру. 2001.