Доктор

особа са завршеном вишом медицинском едукацијом и документ којим се одобрава медицинска пракса на одређеном подручју. В. треба да има статус особе са слободном занимањем или да буде члан особља здравствене установе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.