Потврда прикопчања

Видети. Доцкинг рецеипт

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.