Доц

енглески. доцкет
А. Етикета, списак садржаја робе, терет са адресом примаоца.
Б. Потврда о уплати царине коју издају царине или банке.
Ин. Сажетак документа.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.