Добб (Добб) Херберг Морис (1900-1983)

Енглески економиста је марксист. Специјалиста за проблеме робне производње и тржишта, развој модерног капитализма, економија земаља у развоју.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.