"НЕ СМРТИ"

налог клијента брокеру да не смањи цену акције ако се изгуби право на садашњу дивиденду.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.