ДНС-СЕРВЕР

Апликација дизајнирана да одговори на дНС захтеве одговарајућим протоколом. ДНС сервер може се такође назвати и хост који покреће

речник пословних услова. Академик. ру. 2001.