Дивисор Фикед

коефицијент који се користи за израчунавање камате на депозите и једнак је односу броја календарских дана у години на каматну стопу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.