Одељење хартија од вредности

емисија акција и других хартија од вредности са расподелом новчаница или по заслугама. Новчанице различитих серија издају се на папиру одговарајуће боје.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.