Одсек за ризике Секундарни

смањење ризика осигурања због реосигурања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.