Подела ризика од примарног

смањење ризика осигурања привлачећи више осигуравача да учествују у ризику.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.