Дешифрирати трошкови

Видети. Трошкови су дељиви

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.