Коефицијент исплате дивиденде

коефицијент израчунат као однос дивиденди на добит по једном уобичајеном уделу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.