Дивиденде о капиталу уложене у задруге

исплаћене дивиденде у зависности од величине доприноса члана задруге допринијеле почетку исте економске године, а добит која је примљена до краја године.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.