Затражен од дивиденди

дивиденде није добио од стране акционара, углавном мале.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.