Дивиденда Привремена

плаћање учешћа годишње дивиденде за део године.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.