Дивиденд Сцриптинг

дивиденда са обавезном обавезом плаћања у будућности, ако је немогуће плаћати у предвиђеном року.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.