Дивиденда Релативна

коефицијент текућих дивиденди за годину до тржишне вриједности акције за израчунани датум.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.