Имовина дивиденде

дивиденда коју плаћа имовина, узимајући у обзир њену тржишну вредност на дан објављивања дивиденде.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.