Дивиденд Привилегован

дивиденда исплаћена на приоритетне дионице у висини солидног процента на номиналну вриједност акције.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.