Дивиденд Преференцијални

Видети. Дивиденд привилегован

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.