Опција дивиденде

дивиденда са власником право да бирају облик плаћања: новцем или новим акцијама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.