Дивиденда на уграђеном капиталу

дивиденда, издата акционарима, у зависности од вредности уложеног капитала и резултата профита компаније за четвртину, пола године, годину.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.