Дивидендни дуг

дивиденда на кумулативне приоритетне акције које нису пријављене до тренутног датума.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.