Дивиденд Финал

дивиденда која се исплаћује на коначне резултате за годину.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.