Дивиденда кумулативна

дивиденде нису плаћене на време и које треба дистрибуирати на следећа плаћања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.